ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

KATEGORİ: ÇOCUK ve EĞİTİM
Facebookta Paylaş

36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 1. Zıt kavramları ayırt eder.
 2. 1′ den 10’a kadar sayar.
 3. Bire bir eşleştirme yapar.
 4. 8 küple kule yapar.
 5. Üç küple köprü yapar.
 6. 1’den 10’a kadar olan nesneler içinde istenilen sayıdaki nesneyi gösterir.
 7. 4 parçalı yap-bozu tamamlar.
 8. Renkleri tanır ve eşleştirir.
 9. Resmini gördüğü nesneyi tanımlar.
 10. Kendisine söylenen beden kısımlarını gösterir.
 11. Cinsiyetini söyler.
 12. Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü devam ettirir.

48 – 60 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 1. İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer.
 2. 10 parçalı yap-bozu tamamlar.
 3. Nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar.
 4. Nesneleri ortak özelliklerine göre sınıflandırır.
 5. 1’den 20’ye kadar birer ritmik sayar.
 6. Aynı sayıdaki nesne gruplarını eşleştirir.
 7. Verilen iki yarımı birleştirerek bütün oluşturur.
 8. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.
 9. Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.
 10. 10 küple kule yapar.
 11. Birkaç nesnenin hangi malzemeden yapıldığını söyler.
 12. Farklı dokulardaki nesneleri ayırt eder.
 13. Renkleri isimlendirir.
 14. Kısa bir süre önce gördüğü nesne/kişi/ resimle ilgili sorulan sorulara cevap verir.
 15. Resimlerdeki eksik parçaları modele bakarak tamamlar.
 16. Gösterilen resimlerden öykü oluşturur.
 17. Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap verir.
 18. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre karşılaştırır.
 19. İki nesneden oluşan örüntüler kurar.
 20. Seslerdeki farklılıkları (yüksek ses, kalın/ince ses gibi) ayırt eder.

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 1. Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar.
 2. 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar.
 3. Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur.
 4. 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır.
 5. 1’den 10’a kadar olan nesne grupları le rakamlar arasında ilişki kurar.
 6. 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar.
 7. 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar.
 8. Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.
 9. 1’den 20’ye kadar olan rakamları sıralar.
 10. Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar.
 11. Neden sonuç ilişkilerini kurar.
 12. Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar.
 13. Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder.
 14. Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
 15. Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler.
 16. Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır.
 17. Haftanın günlerini sırasıyla söyler.
 18. 20’ye kadar ritmik sayar.
 19. Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler.
 20. Yaptığı işe dikkatini verir.
 21. Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür.
 22. Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
 23. Nesne grafiğini okur.
 24. Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur.

Etiketler: Bilişsel Gelişim, çocuk, eğitim
YORUMTEMİZLE