Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: (28000/1045): Access denied for user 'aksaraye_tercih'@'localhost' (using password: YES) in /home/rehberli/public_html/meslekliseikiyillikekpuan.php on line 4

Warning: mysqli::set_charset() [mysqli.set-charset]: Couldn't fetch mysqli in /home/rehberli/public_html/meslekliseikiyillikekpuan.php on line 5

Meslek Lisesi Mezunlar?n?n Ek Puan Alacaklar? nlisans Programlar?

Meslek lisesi alanlar? mezunlar?n?n alanlar?n?n devam? niteli?indeki ek puan alacaklar? nlisans programlar?n? ve bu nlisans programlar?ndan mezun olduktan sonra dikey gei? s?nav? ile dikey gei? yapabilecekleri lisans programlar?n? a?a??daki tablodan sorgulayabilirsiniz.

Tabloyu a?klarsak;

Alan? Se Sat?r?: Bu sat?rda ek puan alaca??m?z nlisans programlar?n? grmek iin mezun oldu?umuz alan? seelim.

Dal Se Sat?r?: Bu sat?r ek puan al?nacak önlisans program? için yukar?da seçilen alan?n?n dallar?n? göstermektedir. Aç?l?r listeden "Alan? ve Tüm Dallar?" seçildi?i zaman listelenen önlisans programlar?n? alan mezunu herkes hangi daldan mezun olursa olsun seçti?inde ek puan alacaklard?r. E?er aç?l?r listeden "Alan? ve Tüm Dallar?" d???nda varsa her hangi bir dal ismi seçilirse listelenen önlisans(2 y?ll?k) programlar için bu dal mezunlar? ek puan alacaklard?r.

Ek Puan Al?nacak Önlisans Programlar? Sat?r?: Bu sat?r seçilen dala göre ek puan al?nacak önlisans programalar?n? göstermektedir. Listelenen önlisans programlar?n?n kutucuklar? i?aretlendi?inde bu önlisans program?ndan mezun olunduktan sonra dikey geçi? s?nav? ile dikey geçi? yap?labilinecek lisans programlar? "Dikey Geçi? Yap?labilinecek Lisans Programlar?" sat?r?nda gösterilecektir.

Dikey Geçi? Yap?labilinecek Lisans Program Sat?r?: Bu sat?r seçilen önlisans program?ndan mezun olunduktan sonra dikey geçi? s?nav?na göre dikey geçi? yap?lacak lisans programlar?n? göstermektedir.

Meslek Lise Alanlar? Mezunlar?n?n Ek Puan Alacaklar? nlisans Programlar? ve Bu nlisans Mezunlar?n?n Dikey Gei? S?nav? ?le Gei? Yapabilecekleri Lisans Programlar? Sorgulama Tablosu
Alan? Se: