VETERİNERLİK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Veterinerlik Programının amacı; evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının ırklarının üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su ürünleri dahil), insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Veteriner programında eğitim süresi beş yıldır. Öğretimin ilk yılında fizik, kimya, zooloji, botanik gibi dersler okutulur; ikinci yılında anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilir. Temel bilimler derslerini almış öğrencilere 3. ve 4. sınıflarda iç hastalıkları, cerrahi, farmakoloji, parazitoloji, bakteriyoloji, hayvan besleme, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ırkları, bunların bakım metotları, hastalıkları ve yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi, patoloji vb. alanlarda gerekli teorik dersler verilmekte, laboratuar ve kliniklerde uygulamalar yaptırılmaktadır. Son sınıfa geçen öğrenciler ise et ve süt gibi hay­vansal ürünlerin muayene ve teknolojisi, hayvanların suni ve tabii metotlarla çoğaltılması, dahiliye, cerrahi, doğum gibi hekimlik yönü ağır olan konuları kapsayan dersleri alır ve kliniklerde hasta hayvan

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Veterinerlik Programı mezunlarına “Veteriner Hekim” unvanı verilir. Veteriner hekimlerin bulundukları yörenin Veteriner Hekimleri Odası­na kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur.

Çalışma Alanları

Veterinerlik programı mezunları ve uzman veteriner hekimler; Tarım, Orman, ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün merkez, il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlük­lerinde, Proje Uygulama ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayv­an ıslahı ve üretim kurumlarında; veteriner kontrol ve araştırma ens­titüleri bölge laboratuvarlarında, Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş., Yem Sanayi vb. KİT’lerde sağlık kontrol ( teknolojik ve hijyenik ), kalite kontrol, üretim, işletme ve yönetiminde; Sağlık Bakanlığına bağlı enstitü ve halk sağlığı laboratuarlarında; belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK Araştırma Laboratuvarlarında; Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatında; ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde; halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir.İnsan sağlığının korunması açısından hayvansal ürünlerin önemi büyüktür. Artan nüfusu beslemek için ülkemizde hayvancılığın daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle veteriner hekimlere gereksinim duyulmaktadır. Ülkemizde halen büyük bir oranda veteriner hekim açığı bulunmaktadır.

 

Etiketler: Veterinerlik,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE