HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programımızın amacı bilimsel yön­temler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip elemanları yetiştirmektir.

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim- yönetim ilişkileri, işletmelerin iyi yönetilmesi ve üretilenin tüketil­mesini yaşamsal kılmaktadır. Rekabet artmış, tüketici talepleri yeni boyutlar kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak işletmelerde üre­tilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurulmaktadır. İletişim etkinliğinin daha verimli olması açısından günümüzde bu doğrultuda farklı yöntemlere dayalı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenciler meslekleri ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra halkla ilişkiler stratejisi geliştirme, kurumsal iletişim, kurumsal kimlik geliştirme gibi konularda uygulamalı çalışmalarda bulunacaklardır. Bunun yanı sıra reklam stratejisi ve planlaması konusunda öğrendikleri ile herhangi bir ticari kuruluşun reklam ve iletişim çalışmalarında görev alabilecek düzeye geleceklerdir. Bu programın öğretim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler.

Çalışma Alanları

Mezuniyet sonrası reklam ve halkla ilişkiler firmalarında olduğu kadar tüketiciye ürün sunan her kuruluşta çalışma olanağı bulmaları müm­kün olmaktadır.

Etiketler: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE