MİMARİ RESTORASYON

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Restorasyon ve konservasyon programının amacı, tabiat ve kül­tür varlıklarının korunması ve onarımı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Birinci eğitim-öğretim yılında Koruma Kavramları, Konservasyon, Teknik Resim, Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları, Rölöve Projesi gibi restorasyonun temel kavramlarını ve uygulama becerile­rini kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. İkinci eğitim-öğretim yılında ise Sanat Tarihi, Ahşap ve Kagir Yapı Koruma Teknikleri, Fotoğraf Belgeleme, Restorasyon Kimyası, Be­zeme Teknikleri, Restorasyon Projesi ve Mesleki Uygulama gibi mesleki pratiğe yönelik ve teorik anlamda daha sofistike dersler yer almaktadır.

Bu programın öğretim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık eğitimi alabilirler.

Çalışma Alanları

Bu bölümden mezun olan öğrencilere “Restoratör” ünvanı verilir. Restoratörler müzelerde, kütüphanelerde, ören yerlerinde, sit alanla­rında zamanla bozulan kültür varlıklarının onarımını yapar; mimar, ressam, heykeltraş, marangoz gibi uzmanlarla işbirliği içinde çalışır.

Etiketler: Mimari Restorasyon,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE