İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni gelişen mesleklerden biridir. Eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabile­cekleri, anlatabilecekleri, dünyaya yararlı olabilecekleri ve yönlen­direbilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu nedenle elde edilen bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarında çözüm olabilmelidir. Programın öğretim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık eğitimi alabilirler.

Eskiden personel olarak da anılan İnsan Kaynakları Programı’nın görevi organizasyonların etkinliğini artırmak için tasarlanan prog­ramları (işe yerleştirme yöntemleri, maaşlar, ek kazançlar, insan kaynakları politikaları vb.) geliştirmek ve yönetmektir. İnsan Kaynak­ları etiketi artık işyerlerinde bir norm haline gelmekte; organizasyon­larda, insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri “personel”den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir.

Çalışma Alanları

İnsan Kaynakları Önlisans Programı mezunları,

Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncelikli olarak tüm kamu kurumları ve özel kuruluşların başta insan kaynakları alanlarında olmak üzere orta kademe yönetici ve uzman eleman konumlarında çalışabilirler.

Etiketler: İnsan Kaynakları Yönetimi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE