DIŞ TİCARET

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Ülkemizin en önemli kaynağı, sahip olduğu genç ve dinamik insan gücüdür ve bu potansiyel, AB’ne giriş sürecinde diğer ülkelerle rekabet avantajı sağlayacaktır. Ülkemizin insan gücünün AB üyesi ülkelerde üretime katılabilmeleri gençlerin eğitim seviyesinin yük­seltilmesi ile olasıdır. Bu aşamada Türkiye, hem dış ticaret hem de AB konularında uzman insanlara gereksinim duyacaktır. An­adolu BİL Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı; yoğun reka­bet ortamında, gelişen pazarlara yönelen başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere sanayinin ihracat hamlesine cevap verecek, dış ticaret konularında pratik bilgi ile donanmış, gümrük mevzuatına hakim, çözüm odaklı dış ticaret uzmanları yetiştirmeyi hedeflemekte­dir. Programdan mezun olan öğrenciler AB mevzuatını ve ülkemizin üyelik sürecinde yapacaklarını iyi bilen bireyler olarak işletmelerin AB üyeleri ile yapmakta oldukları ve yapacakları ticarete destek sağlayacak düzeyde olacaklardır. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirmek, hem de bu alanda eğitim gören öğrencilerin okul sonrası işsizlik sorunu yaşamamaları için ABMYO Dış Ticaret Programı ile sürekli işbirliği sağlayabilecek, alanında uz­man ve tecrübeli çözüm ortakları ile işbirliği gerçekleştirilmektedir. Öğretim dili İngilizce olan programda hazırlık zorunlu ve öğretim dili ingilizcedir. Türkçe Programda ise İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler.

Çalışma Alanları

Bu bölümü bitiren öğrenciler ithalat veya İhracat yapan şirketlerin Satış, Pazarlama, Operasyon ve Lojistik birimlerinde, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında ve Finans Kuruluşlarında, Serbest bölgelerde, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmalarında, Avrupa Birliği ve Uluslararsı İlişkiler alanında çalışabilirler.

Etiketler: Dış Ticaret,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE