GRAFİK TASARIMI

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Grafik tasarım; görüntü ve metin yoluyla iletişim olanaklarının araş­tırılıp geliştirildiği, reklamcılıktan televizyon yayıncılığına, basından internete kadar birçok iş sahasına etki eden heyecan verici bir alandır. Son yıllarda köklü değişimlere sahne olan reklamcılık ve iletişim sektörlerinde grafik tasarımcıların, görsel dünyanın ve iletişimin her boyutunda söz sahibi olması beklenmektedir. İstanbul Aydın Üniver­sitesi Grafik Tasarım Bölümü, bu hızlı devinim doğrultusunda din­amik ve çağdaş bir eğitim için bütün olanaklara sahiptir.

Grafik Tasarım Bölümü’nün hedefi, öğrencilerinin yalnızca günümüz tasarım dünyasının bir parçası olmaları değil, o dünyaya olabildiğince yön vermeleri, onu sorgulamaları, dönüştürmeleridir. Bu doğrultuda, eğitim programı, temel tasarım, çoklu ortamlar ve internet sitesi tasarımı gibi uygulama derslerininin yanısıra sanat, felsefe ve kültür alanlarında kuramsal derslere de yer vermektedir. Programın öğre­tim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler.

Çalışma Alanları

Mezunlar, Kamu ve Özel Kuruluşlara Bağlı grafik tasarım ajansları, baskı teknikleriyle ilgili işletmeler, matbaalar, ambalaj tasarımı ve üretimi yapan firmalar, adli ve özel kurumlar ve bunun gibi grafoloji uzmanlığı gerektiren alanlar; Gazete, kitap, dergi, broşür vb. yazılı basın yayın kurumları, sinema televizyon vb. elektronik medya kuruluşları, Fotoğraf stüdyoları, çeşitli firmalarda grafik sanatlarıyla ilgili danışmanlık ve sanat danışmanlığı alanlarında çalışabilirler.

Etiketler: Grafik Tasarımı,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE