KİMYA

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Kimya programında maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim yapılır.

Kimyanın belli başlı şu dalları vardır:

Organik Kimya: Kaynağı canlı organizmalar olan karbon ve bileşikleri üzerinde çalışır; bunların yapısını, bileşiklerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.

İnorganik Kimya: Maden ve mineral gibi yapısında karbon olmayan maddelerle ilgilenir.

Fiziksel Kimya: Organik ve inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal nitelikleri arasındaki ilişkileri inceler.

Analitik Kimya: Maddelerin niteliği, saflık derecesi gibi özelliklerini araştırır.

Biyokimya: Canlı organizmadaki kimyasal reaksiyonları, kimyasal reaksiyonların canlı organizma üzerindeki etkilerini araştırır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Kimya programında eğitim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında, başta kimya olmak üzere, fizik, matematik gibi temel fen dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, organik kimya, analitik kimya, besin kimyası, biyokimya gibi lisans dersleri verilir. Eğitim süresi içinde iki aylık staj zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları

Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde ya da araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı bulabilirler. An­cak bu kimseler lisans eğitimleri sırasında bir yabancı dil öğrenmeye önem vermelidirler. Kimyagerler resmi ya da özel sektöre ait endüstri kuruluşlarında çalışırlar. İşe alınmada giriş sınavı yapılmışsa sonuçları ve kişinin eğitim derecesi ile araştırma tecrübesi dik­kate alınır. Ülkemizin endüstrileşmesi oranında uygulamalı kimya alanında yetişmiş elemanlara ihtiyaç artmaktadır.

Kimya programını bitirenleler hastanelerde, MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında, ilaç ve gübre endüstrisinde görev alabilmek­tedirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar, orta dereceli okullar-da ve dershanelerde kimya öğretmeni olarak çalışabilirler.

Etiketler: Kimya , Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE