FELSEFE

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Felsefe Programı’nın amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Programda ki başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır. sistematik felsefe ve mantık derslerinde: “varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?” gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevaplar tartışılır.

Felsefe Tarihi: Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlen­dirir.

Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlan­gıcı, gelişimi; bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bil­gi alışverişi bağlamında ele alır.

Gereken Nitelikler

Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve so­syal bilimler alanında başarılı, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan ve herşeyden önce entellektüel gelişmeyi amaçlayan kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felse­feci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır.

Çalışma Alanları

Felsefe Programı mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birim­lerinde, TRT’de üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili bir­imlerinde değişik kadro unvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapa­bilirler. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

 

Etiketler: Felsefe,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE