EKONOMİ VE FİNANS

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı 

Günümüz dünyasının rekabetçi ve küreselleşme koşulları dikkate alındığında, ekonomi ve finans,üzerinde en fazla durulması gereken çalışma alanları haline gelmiştir. Özel ve kamu kesiminin orta ve tepe yöneticilerinin günümüzde her an ortaya çıkabilen fırsatlarından yararlanabilmeleri yada değişen ekonomik şartlardan zarar gör­meden durumlarını korumaları için ekonomi ve finans donanımlarının istenilen düzeyde hatta daha fazlasına sahip olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, karar verme konumunda olan yöneticilerin, hem krizlerden kolay kurtulmaları hem de ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanmaları için mutlaka ekonomi ve finans eğitimi almaları ger­ekmektedir.

Ekonomi ve Finans Programı, günün şartlarına uygun ders progra­mıyla, öğrencilerini ekonomi ve finans piyasalarına tam donanımlı olarak yetiştirmektedir.

Çalışma Alanları

Mezunlar, aldıkları eğitim sonucunda elde ettikleri bilgi birikimleri sayesinde, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel kuruluşlarda yer alan bütün sanayi ve ticari şirketler ile bankalar başta olmak üzere tüm ekonomi ve finans piyasalarında uzman, yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla is­tihdam edilirler.

Etiketler: Ekonomi ve Finans,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE