EKONOMETRİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı 

Ekonometri Programında iktisat kanunlarının niceliksel (sayısal) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konularda eğitim verilir.

Gereken Nitelikler

Ekonometri programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek olan, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, sosyal olaylara ilgi duyan ve disiplinli çalışma alışkın haline getiren bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ekonometri Programı’nı bitirenler “Ekonometrist” unvanı ile görev yaparlar. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrenci­lerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alan­larda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birim­lerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alan­larında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

Çalışma Alanları

Bu programı bitirenler iktisat, yönetim ve işletme mezunlarının çalışa­bileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanla-rın uygulama birimlerinde görev alırlar.

Etiketler: Ekonometri,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE