ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Program’ında işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politi­kası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Programda hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilim­lerine ilişkin derslerle matematik, sosyal düşünceler ve sosyal poli­tika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikası, Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, istatistik gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, Akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı’nı bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mev­zuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve ince­lemeler yaparak, öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürüt­ülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.

Çalışma Alanları

Bu alanda öğrenim görenler, DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisâdi teşebbüsleri, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

Etiketler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE