BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programla­ma dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen elemanlar yetiştirmektir.

Bilgisayar Teknolojisi öğrencilerinin iki yıllık eğitim süresi sonunda sa­hip olacakları bilgi ve beceriler şunlardır:

Sektörde verimli bir şekilde çalışmaya yönelik temel bilgisayar bilgileri, Programlama dillerinin kullanılmasında gereken teknik bilgi ve beceri, Yaygın işletim sistemlerinn ve uygulamaların etkin ve akıcı kullanılması, Orta ölçekli bir yazılım sistemini tüm aşamalarıyla tasarlama ve geliştirme becerisi, Teknolojideki gelişmeleri takip ede­bilme, yeniliklere kolayca adapte olabilme becerisi. Bu programın öğretim dili İngilizce’dir. Hazırlık sınıfı zorunludur.

Çalışma Alanları

Çok kullanıcılı bilgisayar sistemleri olan tüm kuruluşlar, internet ve elektronik posta hizmeti veren tüm kuruluşlar, bilgisayar ağı olan tüm kuruluşlar, elektronik ticaret yapan tüm kuruluşlar, uzaktan eğitim ya­pan tüm kuruluşlar vb. yerlerde kolaylıkla çalışma imkânı bulabilirler.

Etiketler: Bilgisayar Teknolojisi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE