ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Zihin Engelliler Öğretmenliği programının amacı, zihin yetersizliği olan ilköğretim çağındaki çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştir­mektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Zihin engelliler öğretmenliği programında genel psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel süreçler, zekanın ölçülmesi, zihin engelli çocukların psikolojisi, aile danışmanlığı gibi psikoloji ağırlıklı derslerden başka matematik, Türkçe, fen bilgisi ve sosyal bilgiler, resim ve müzik gibi dersler okutulur. Ayrıca öğretim teknikleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de oku­tulur ve uygulama yaptırılır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programdan mezun olanlara “Zihin Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

Zihin engelliler öğretmeni çeşitli nedenlerle zihinsel bir özrü olan ve bu nedenle normal öğretimi izleyemeyecek durumda olan çocuk­lara okuma, yazma, basit aritmetik gibi temel zihinsel becerilerle sosyal beceriler kazandırmaya çalışır. Çocukların sosyal uyumlarını kolaylaştırıcı davranışlar kazanmalarına yardımcı olur. Bunun için aileleri ile işbirliği yapar.

Çalışma Alanları

Zihin engelliler öğretmenleri genellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihin engelli çocukların devam ettiği sınıflarda öğretmen olarak görev yaparlar. Olanakları olanlar özel okul açabilirler.

Etiketler: Zihin Engelliler Öğretmenliği,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE