YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Yaygın din eğitimi ve öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve alanın ihtiyaç duyduğu elemanları bu bilgiler ışığında eğitmek; içerik, materyal ve yöntem açılarından çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun yeterliliklere sahip yaygın din eğitimcilerini yetiş­tirmek amacıyla Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü açıl­mıştır.

Bilindiği gibi toplumun din konusunda aydınlatılması ve bilgilendiril­mesiyle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığının istihdam edeceği personel, ilahiyat fakültelerinde yetiştirilmektedir.

Söz konusu kadroların fakültelerde din konusunda üretilen bil­imsel bilgiyle donanmış olmalarının yanında yaygın din öğretimi ve uygulamaları alanında da belirli yeterliliklere sahip olmaları gerekir. Üretilen bilimsel bilginin toplumun çeşitli katmanlarıyla paylaşılabilmesi için iletişim diline dökülmesi ihtiyacı vardır. Böy- lece güvenilir bilimsel bilginin dönüştürülerek paylaşılır niteliğe büründürülmesi mümkün olacaktır. Bu sürecin üniversiter ortamda ve disiplinler arası yaklaşımla sürdürülmesi dinin duyarlı bir alan olmasının gereğidir.

Etiketler: Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE