TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Türkçe Öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basama­ğında bulunan (12-15 yaşlarındaki) çocuklara Türkçe’yi doğru kulla­nabilme, okuduğunu anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Türkçe öğretmenliği programında Türk dilinin özellikleri, gramer yapı­sı, Türk dili ile yazılmış edebi eserlerin incelenmesini ile ilgili dersler yanında öğrenme psikolojisi, genel öğretim yöntemleri, Türkçe’ nin öğretiminde kullanılacak yöntemler, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi, öğret­menlik meslek bilgisi kazandıran dersler de verilir.

Gereken Nitelikler

Türkçe öğretmeni olmak isteyenlerin dil ve edebiyata ilgi duyan, sö­zel yeteneği gelişmiş, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak çok iyi an­latabilen kimseler olmaları gerekir. Başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da Türkçe öğretmenlerinde aranan özel­liklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Türkçe öğretmenliği programını bitirenlere “Türkçe Öğretmeni” unvanı verilir. Türkçe öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Etiketler: Türkçe Öğretmenliği,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE