TÜRK HALKBİLİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Türk Halkbilimi programının amacı; halkın geleneklerini, dil, edebiyat, hukuk, yönetim ve sanat alanlarındaki ürünlerini incelemek, sosyo­kültürel ögeleri halkbilim açısından değerlendirerek yeni bileşimlere ulaşılmasını sağlama konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Türk Halkbilimi programında, halk sanatları ve mimarisi, halkbilim müzeleri ve sorunları, halkbilimde araştırma yöntemleri ve teknikleri, görüntü ve sesle belgeleme, halkbilim ve meteoroloji gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Türk Halkbilimi alanında okumak isteyen gençlerin Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde başarılı, sosyal bilimlere ve bilimsel araştır­malara meraklı, yaratıcı ve iyi bir gözlemci olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Türk Halkbilimi programı mezunları çeşitli kurumlarda ve üniver­sitelerde “Araştırma Görevlisi” olarak görev yaparlar. Halkbilim araştırıcısı, Türkiye’nin değişik yörelerinde yaşayan insanların örf ve adetlerini, kullandıkları deyimleri, sözcükleri, bilmece ve masalları ve diğer sanat ürünlerini derler, bunların özelliklerini inceler ve tanıtırlar.

Çalışma Alanları

Halkbilim programı mezunları Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, TRT’de, basın yayın kuruluşlarında görev alabilirler.

Etiketler: Türk Halkbilimi,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE