TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı programının amacı, Türk dilinin yapısını, gelişimini ve diğer dillerle olan bağlantısını, Türk edebiyatının tarihini ve bugünkü durumunu inceleyecek elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Türk Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere “Türkolog” unvanı verilmektedir. Türkologlar Türk dilinin yapısını, gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri,Türkçe ile yazılmış edebi eserleri incelerler; dilin korunması ve sağlıklı gelişmesi için öneriler ortaya koyarlar sözlükler hazırlarlar. Ancak mezunların pek azı bu işleri yapmak için gerekli bilimsel meraka sahiptir. Mezunların bir kısmı yazar olarak, çoğunluğu da eğitici olarak görev yapmaktadır.

Çalışma Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı programı mezunları kütüphanelerde, ar­şivlerde, Kültür Bakanlığında, TRT’ de görev alabilirler, yüksek­öğretim kurumlarında “Okutman” olarak çalışabilirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını da bitirmiş olanlar da öğretmen olarak orta dereceli okullara Türk Dili ve Edebiyatı, ilköğretim okullarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Özel yetenekleri olanlar gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.

Etiketler: Türk Dili ve Edebiyatı,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE