TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Tarih öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında tarih konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarih öğretmenliği programında Türk dili,İslamiyet’ten önce Türk tari­hi, eskiçağ tarihi, Osmanlı tarihi, Doğu Avrupa Türk kavimleri, Türkiye coğrafyası, ülkeler coğrafyası, Türk devletleri, Türk kültür tarihi gibi alan dersleri okutulur.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Tarih öğretmenliği programını bitirenlere “Tarih Öğretmeni” unvanı verilir. Tarih öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Tarih öğretmenleri resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Etiketler: Tarih Öğretmenliği,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE