SANAT TARİHİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sanat Tarihi programının amacı, Türkiye’de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sanat Tarihi programında İslam sanatı, batının ve çağımızın sanatı, eleştiri ve yöntembilim, teknik resim, fotoğrafçılık, Türk süsleme sanatları, minyatür sanatı gibi dersler okutulmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sanat Tarihi programını bitirenler “Sanat Tarihçisi” ünvanı ile görev yaparlar. Sanat tarihçisi resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi san­at eserlerini değerlendirir; korur ve tanıtır. halka sanat sevgisinin aşılamak ve tarihi eser kaçakçılığına karşı insanları bilinçlendirmek için konferanslar verir, yayınlar yapar. Sanat tarihçilerinin iş çevreleri genellikle müzelerdir. Ancak geçmiş devirlerden kalma sanat eser­lerinin ortaya çıkarılmasına katıldıklarında, zaman zaman arazide çalışmak zorunda kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen eserleri, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını uygun yer ve zamanlarda halka sunulmasını sağlarlar.

Çalışma Alanları

Sanat tarihçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kurumlarda ve sektöründe görev alabilirler. Öğretmenlik sertifi­kası almış olanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

Etiketler: Sanat Tarihi,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE