KÜLTÜR YÖNETİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Kültür Yönetimi Programı, geleceğin kültür profesyonellerini yetiştir­meyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler, büyük bir hızla değişen kültürel, ekonomik ve sosyal çer­çeve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaratıcı projeleri yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilecek profesyoneller olarak mezun olurlar.

Kültür Yönetimi Programı, öğrencilere her türlü kültür ürün ve etkin­liğinin tasarlanması, yürütülmesi, pazarlanması ve tüketiminin yanı sıra bu süreçlerin organizasyonu ve yönetimi için gerekli donanımı sağlayacaktır. Kapsamlı ders programıyla, öğrenciler işletme bilgisi, iletişim ve yönetim becerileri kadar kültürün çok çeşitli ve zengin uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi ve görgü edinirler.

Çalışma Alanları                        

Mezunlar, kültür alanında çalışan çeşitli kurumlarda yöneticilik başta olmak üzere; kurumsal iletişim ve sponsorluk gibi pozisyon­larda çalışabilecek olan kültür yönetimi mezunlarının iş alanlarından bazıları şunlardır:

Özel sektör ve kamuya ait kültür kurumları, festival organizasyonları, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kültür kurumları, kültür amaçlı sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar, film prodüksiyon ve dağıtım şirketleri, fuarlar, spor kulüpleri,yayın şirketleri, ulusal ve çokuluslu müzik şirketleri.

Etiketler: Kültür Yönetimi,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE