İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İşitme engelliler öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okul­larında işitme engelli öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İşitme engelliler öğretmenliği programında çocuk gelişimi, ses eğitimi, dil gelişimi ve iletişim öğretimi, işitme engellilere resim ve model öğretimi, işitme engelliler için okuma-yazma öğretimi, işitme engelliler için özel öğretim yöntemleri, davranış değiştirme yöntem­leri gibi dersleri okutulur.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygu­lama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

İşitme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, özellikle işitme özürlü insanlarla uğraşmaktan ve onlara yardım etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir. Başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlaya­bilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da işitme engelliler öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

İşitme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “İşitme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir. İşitme engelliler öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tu­tumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

İşitme engelliler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, işitme engelliler okullarında, öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Etiketler: İşitme Engelliler Öğretmenliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE