SANAT TARİHİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sanat Tarihi alanında uzman Sanat Tarihi bilimini çağdaş sanat, tasarım ve teknoloji konularıyla birleştirebilen, müzecilik, sergileme ve konservasyon konularında bilgili, teori ve uygulamaları ortak kul­lanabilen, geçmişte ve günümüzdeki kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Bölümden mezun olanlar Sanat Tarihi ve Müzecilik programını bitirmiş olurlar. Mezunlar, akademik alanda, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında sanat tarihçisi ve müze araştırmacısı olarak ya da aynı alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebileceği gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabilecektir. T.C. Kültür ve Tur­izm Bakanlığı yasasında Temmuz 2005 yılında yapılan değişiklikler ile müzeler, kültür varlıkları, kazı ve araştırma ile bunların yönetimi ve kullanımı konusunda özel sektöre tanınan katılım payı artmıştır. Vilayetlerde Özel İl İdarilerinde kurulması yeni yasa ile öngörülen kurullarda da sanat tarihçisi atama zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle, kamu kuruluşları, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel büro­lar vb. bu yasadan yararlanmak için sanat tarihçi uzmanı bulundur­mak zorundadırlar. Ayrıca Türkiye’de gelişmekte olan özel müzecilik, çağdaş sanat müzeleri, kent müzeleri, sergi tasarımı ve kuratörlük gibi alanlarda da eleman ihtiyacı artmaktadır. Multi medya teknolo­jileri sanal ortamda müze, sergi ve sanatsal eğitim programlarının hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda da yeni teknolojileri kullanabilen sanat tarihi ve müzecilik eğitimi alanlarına talep giderek artacaktır.

Etiketler: Sanat Tarihi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE