İLETİŞİM BİLİMLERİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İletişim Bilimleri programı; sosyal sorumlulukları ve becerileri gelişkin, ülkemizin ve dünyamızın genel ve güncel sorunlarına duyarlı, meraklı, araştırmaya ve araştırmalarının sonuçlarını sistemli bir şekilde sunabilmeye yatkın, istekli ve hevesli öğrencilerin teorik ve pratik alanlardaki donanımlarını geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışıyla araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmektir.

Bu dört yıllık programla, Kitle İletişimi, Halkla İlişkiler, Reklamcılık vb. alanlarında yetişecek öğrenciye mesleki ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmanın yanısıra, iletişim gibi kapsamlı bir alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinlerle ilgili temel bilgilerin de aktarılmasıyla, çok yönlü ve sağlam bir formasyon kazandırmak hedeflenmekte, öğrencilerin kül­türlü, sorumlu, aydın donanımına sahip gençler olarak yetişmelerine özel bir önem verilmektedir.

Çalışma Alanları

Bu Programı bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Basın ve Yayın ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir.

Etiketler: İletişim Bilimleri, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE