DÜNYA DİNLERİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Küreselleşen dünya şartları toplumumuzun diğer din mensuplarıyla fiilen daha yakın bir ilişki içinde olması sonucunu doğurmuştur.Bu durum toplumun bu alanda da bilgilendirilmesini bir ihtiyaç olarak dikte etmektedir.Ayrıca ülkemizin çeşitli kurumlarının dünya dinleri alanında uzmanlara gereksinimlerinin olacağı düşünülmektedir.

Özellikle dış temaslarda, ilişkide bulunulan toplumun dinsel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, ilgili kültürü tanıma adına önemlidir.Tür- kiye Cumhuriyeti’nin de bu çerçevede ötekini tanıma çalışmalarının bir parçası olarak din alanında bir açılımı gerçekleştirmesi yararlı ol­maktan öte bir gereklilik olarak düşünülmektedir.Bu aynı zamanda diğer dinler hakkında, o dinlerin kendi öz kaynaklarına dayalı nesnel bilgiler üretmenin de bir yoludur.

 

Etiketler: Dünya Dinleri, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE