DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programının amacı, ilköğretim okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi konularında eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programında genel kültür derslerinin yanı sıra; tefsir usulü, hadis usulü, İslam dini esasları, İslam ahlakı, İslam tarihi, mantık, felsefe tarihi, dinler tarihi, hadis, İslam mezhepleri tarihi, tasavvuf tarihi gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi değerlendirme ve re­hberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme ve değerlendirme gibi öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programını bitirenlere “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çer­çevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişme­leri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında, imam hatip liselerinde çalışma olanağına sahiptirler.

 

Etiketler: Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE