COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Coğrafya öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında coğrafya konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Coğrafya öğretmenliği programını bitirenlere “Coğrafya Öğretmeni” unvanı verilir. Coğrafya öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çer­çevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki geliş­meleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları                                                                             

Coğrafya öğretmenleri resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Etiketler: Coğrafya Öğretmenliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE