COĞRAFYA

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Coğrafya programının amacı; doğal çevrenin özellikleri ile çevre- insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eğitim yapmaktır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Coğrafya bölümünü bitirenler “Coğrafyacı” unvanı ile görev alırlar. Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomor­foloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar. Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir.

Çalışma Alanları

Coğrafya programı mezunları, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tez­siz Yüksek Lisans eğitimini tamamladıkları taktirde ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde coğrafya, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev alabilirler Bunun dışında, yük­sek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ,Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Etiketler: Coğrafya, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE