AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Bu Programın amacı “Bir millet iki devlet” sayılan Türkiye ve Azer­baycan Cumhuriyetlerinde yükselen hatla gelişen devletler arası si­yasi, iktisadi, kültürel, bilimsel ve ticari münasebetlerde payı olan, hizmet veren resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilecek elemanları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Mezunlar; Çağdaş Türk Lehçeleri lisans diploması alırlar ve üni­versitelerin Turizm, Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutman; turizm sektöründe rehber ve çeşitli kademel­erde yönetici; askeri ve diğer resmi kurumlarda tercüman olarak iş bulma olanağına sahip olurlar.

Etiketler: Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE