ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Arkeoloji ve sanat tarihi programının amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan ve toprak altında ve üstünde var olan kültür ürünlerini ortaya çıkarma, koruma ve halka tanıtım konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Arkeoloji ve sanat tarihi programında klasik arkeoloji, paleolitik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Önasya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir.

Gereken Nitelikler

Arkeoloji ve sanat tarihi programında okumak isteyen bir kimsenin geçmiş uygarlıkları ve sanat ürünlerini incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücü yüksek olması beklenir. Arkeoloji alanında başarılı olmak için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmek gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Arkeoloji ve sanat tarihi programını bitirenler “Arkeolog ve Sanat Tari­hçisi” unvanı alırlar.

Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ tarih dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar. Sanat tarihçisi olarak sanat eserlerinin korunması, bozulanların onarılması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaları yürütür.

Çalışma Alanları

Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca, MTA’da turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır. Anabilim Dalı sanat tarihi olan mezunlar öğretmenlik meslek bilgisi veren ek bir eğitim almış olma koşulu ile, liselere, sanat tarihi öğretmeni olarak atanabilirler.

Etiketler: Arkeoloji ve Sanat Tarihi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE