ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Ziraat Mühendisliği Lisans Programında tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyotek- noloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım alanlarında teknik ve pratik bilgilerle donanmış Ziraat Mühendislerini yetiştirmek amaçlan­maktadır.

Çalışma Alanları

Ziraat Mühendisliği Lisans Programlarından mezun olanlara “Ziraat Fakültesi Lisans Diploması” verilmektedir. Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat-ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında kendi özel tarımsal işletmelerini de kurabilirler.

Etiketler: Ziraat Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE