UÇAK GÖVDE - MOTOR

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Uçak Gövde-Motor programının amacı, uçak gövdelerinin yapımında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Uçak gövdesi bakımı programını bitirenlere “Uçak Gövdesi Bakımı Yüksek Teknikeri” ünvanı verilir. Uçak gövdesi bakımı teknikeri, uçak gövdelerinde yolcuların oturacağı kanepelerin, yük, bagaj, ikram bölmelerinin desene uygun biçimde imali ile ilgili işleri, uçak mühen­disinin gözetim ve denetimi altında yürütür.

Çalışma Alanları

Uçak gövdesi bakım teknikerleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında veya bakım, onarım atölyelerinde görev alabilirler. Ül­kemizde hava ulaşımı arttıkça ve bu alanda özel sektör işletmeleri de yer aldıkça uçak gövdesi teknikerlerinin çalışma alanları da genişlemektedir.

Etiketler: Uçak Gövde-Motor,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE