TIP

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık perso­nelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır.

Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:

(1) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kap­sar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebi­lecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler                                        

Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin çok üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el ve parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir kimse olması gerekir.

Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir.

Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması” verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.

Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.

Tıp eğitimini bitiren bir kimsenin hekimlik yapabilmesi için Tabibler Odasına kaydını yaptırması zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır. Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur.

Doktorların çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az oldu­ğundan bir hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğunun gereği olarak gitmek zorundadır.

Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” unvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanların birinde uzmanlaşabilir.

I-               Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:

 1.  Halk Sağlığı
 2.  Epidemiyoloji
 3.  İşci Sağlığı ve Güvenliği
 4.  Okul Hekimliği
 5.  Askeri Sağlık Hizmetleri Hekimliği
 6.  Spor Hekimliği
 7.  Hava ve Uzay Hekimliği
 8.  Deniz Hekimliği
 9.  Hijyen ve Koruyucu Hekimlik
 10.  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
 11.  Aile Hekimliği

II-              İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:

 1.  İç Hastalıkları,
 2.  Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,
 3.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
 4.  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,
 5.  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
 6.  Deri ve Zührevi Hastalıklar,
 7.  Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar),
 8.  Genel Cerrahi,
 9.  Çocuk Cerrahisi,
 10.  Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları),
 11.  Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
 12.  Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 13.  Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları,
 14.  Göz Hastalıkları,
 15. Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları),
 16.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
 17.  Hidroklimatoloji,
 18.  Radyoloji,
 19.  Göğüs Cerrahisi,
 20.  Kalp ve Damar Cerrahisi,
 21.  Beyin ve Sinir Cerrahisi,
 22.  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi vb.

III-             Laboratuvar Uzmanlık Alanları:

 1.  Biyokimya ve Klinik Biyokimya,
 2.  Patolojik Anatomi,
 3.  Tıbbi Farmakoloji,
 4.  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV-             Akademik Uzmanlık Dalları:

 1.  Adli Tıp,
 2.  Anatomi,
 3.  Fizyoloji,
 4.  Fizyopatoloji,
 5.  Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji,
 6.  Tıp Tarihi ve Deontoloji,
 7.  Tıbbi Genetik,
 8.  Nükleer Tıp.

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan kimseleri tedavi etmektir.

Çalışma Alanları

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe art­maktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. Hekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinim daha iyi anlaşılabilir.

Etiketler: Tıp, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE