TARIM İŞLETMECİLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Tarım işletmelerinin günümüz koşullarına göre yeniden organizas­yonunu gerçekleştirerek rantabilitelerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimi almış, tekniker unvanı olan meslek grubu elemanıdır. Görev­leri Tarımsal işletmecilik teknikerinin çalışma ortamı ile ilgili olarak yapabileceği işler şöyle özetlenebilir;

- Tarımda hazırlanan yatırım ve üretim planlarında Ziraat Mühendis­lerine yardımcı olma,

- Yeni yasal düzenlemelere göre, gıda endüstrisinde belirli ölçekteki işletmelerde sorumlu eleman olarak görev alma,

- Tarım işletmelerinde proje hazırlama, muhasebe kayıtlarını düzen­leme, finansman ve ürün pazarlama gibi alanlarda çalışmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler                                              

Tarımsal işletmecilik teknikerleri, öncelikle tarımla ilgili her alanda çalışabildikleri gibi, aldıkları ekonomi ve işletmecilik eğitimi çer­çevesinde iktisatçı ve işletmecilerin çalışma alanlarında da görev alabilmektedirler. Tarımsal İşletmecilik Teknikerleri, işletmeciler, iktisatçılar ve ziraatçiler ile temas içerisindedirler.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olanlar, tarım sektörünün ve tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında çalışabilmektedirler.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Tarım Kredi, Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Ayrıca, zirai ilaç ve tohumluk pazarlama hizmetlerinde 3 yıl çalıştıktan sonra zirai ilaç bayii açabilmektedirler.

Etiketler: Tarım İşletmeciliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE