ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Şehir ve Bölge Planlama bölümü, şehir alanının ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğretimin ilk yılında öğrenciler matematik, sosyoloji, antropoloji (insanbilim), ekonomi, şehir plan­lamaya giriş dersleri alırlar. Daha sonraki yıllarda ise mühendislik bilimleri (jeodezi-fotogrametri, çevrebilim, bilgisayar vb.); şehir ve köy sosyolojisi, planlaması, ekonomisi, şehir desenleme, istatistik, araştırma yöntemleri gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Şehir ve Bölge Planlama bölümlerine girebilmek için üstün bir aka­demik yeteneğin yanı sıra, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikolo­ji, tarih gibi derslerde başarılı olmak gerekir. Ayrıca kişinin mimar­lar için gerekli diğer niteliklere de sahip olması çalışma hayatında başarısını artırır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Şehir ve Bölge Planlama programından mezun olanlar “Şehir Plancısı” unvanını alırlar. Şehir plancısı şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. gereksinimler için arazinin nasıl kullanılacağına, binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanması ile ilgilenir, sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak şehirlerin gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır. Bunun için şehir plancısı, doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı ve şehrin mekân yapısı arasında var olan ya da olması gereken karşılıklı ilişkileri dikkate alır. Şehrin fiziksel, sosyo-ekonomik ve demografik (nüfus) durumunu inceler, geleceğe ilişkin tahminler yapar.

Şehir plancısının, bir kentin planının hazırlanması ve planın uygulan­ması aşamalarında, sosyal mühendislik ve yönetim bilimlerinden çok sayıda uzmanla birarada çalışması gerekmektedir. Kentin gelişimi ve biçimi ile ilgili kararları şehir plancısı verirken; örneğin, alt yapı ile ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle, açık alan düzenlemeleri ile il­gili konularda da peyzaj mimarlarıyla işbirliğine gerek duyulmaktadır.

Çalışma Alanları

Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayın­dırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, İller Bankası tarafından ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Ülkemizde şehir plan­cılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu kesi­minde gerek özel kesimde kolay ve oldukça doyurucu ücretli iş bula­bilmektedirler.

Etiketler: Şehir ve Bölge Planlama, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE