ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Orman Mühendisliği programı, orman alanlarının saptanması, korun­ması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Orman Mühendisliği bölümünü bitirenlere “Orman Mühendisi” ünvanı verilir. Orman mühendisi orman alanlarını saptar, haritalarını hazırlar, yeni orman yetiştirilecek araziyi belirler, ağaçlandırma yapar, ke­silecek ağaçların belirlenmesi, programlı ağaç kesimi, ağaçlardaki zararlı hayvanlar ve orman yangınları ile savaşım için gerekli planları hazırlar, uygular.

Çalışma Alanları        

Orman Mühendisleri genellikle devlet sektöründe görev almaktadırlar. Bazıları da özel sektörde iş bulabilmekte veya müteahhitlik yapa­bilmekte ve daha doyurucu kazanç sağlayabilmektedirler.

Etiketler: Orman Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE