METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Meteoroloji mühendisliği programı, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Meteoroloji mühendisliği programının birinci yılında, matematik, geometri, fizik, kimya, teknik resim, bilgisayar bilimi dersleri oku­tulur. Öğretimin diğer yıllarında ise meteorolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında dersler verilir.

Gereken Nitelikler

Meteoroloji mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin nor­malin üstünde bir genel yeteneğe sahip, matematik, kimya, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafyaya ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş, sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Meteoroloji programını bitirenlere “Meteoroloji Mühendisi” unvanı verilir. Meteoroloji mühendisi çalıştığı kurumda geniş coğrafi alanlarda ısı, yağış, elektrik basınç, nem, don vb. yönlerden meyda­na gelen değişmeleri inceler; bölgenin ısı, yağış, basınç, nem haritalarını hazırlar, hava değişikliklerini önceden kestirmeye çalışır. Meteoroloji teknik bir alan olup meteoroloji mühendisleri çeşitli dallarda uzmanlaşabilmektedirler. Örneğin sinoptik meteoroloji bir uzmanlık alanı olup dünyanın çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarının yorumlanması, belli bir bölge için kısa ve uzun vadeli hava tahminleri yapılması ile ilgilidir. Klimatolog belli bir bölgenin uzunca bir süre ısı, güneş ışığı, yağış miktarı, rutubet ve yağmur durumuna ilişkin geçmiş kayıtlarını toplar, değerlendirir ve tarım, hayvancılık, ticaret vb. alanlarda kullanılmak üzere hava tahmin raporları hazırlar. Dinamik meteorologlar hava ve akım­larına ilişkin fiziksel kanunları incelerler. Fiziksel meteorolog at­mosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini in­celer. Endüstriyel meteorologlar ise hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışırlar. Meteoroloji mühendisleri, hava tahmin istasyonlarında, atmosferdeki değişiklikleri doğru ve ayrıntılı bir biçimde saptayabilmek için günün 24 saatinde çalışma halindedirler. Bu nedenle meteoroloji mühendisleri nöbetleşerek görev yaparlar. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır.

Çalışma Alanları

Meteoroloji mühendislerinin çalışmalarına günümüzde giderek artan bir gereksinim duyulmaktadır. Ulusal savunmamızda, tarım, ulaştırma ve turizm alanında meteorologların vereceği hava tahmin raporlarına gereksinme vardır. Ancak meteoroloji mühendislerinin özel sektörde çalışma olanakları pek olmadığından ve meteoroloji istasyonları sayısı az olduğundan, bu alanda iş bulma olanaklarının da sınırlı olduğu söylenebilir. Meteoroloji mühendisleri devlet kuruluşlarında görev alırlar. Bu nedenle kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmiş olup teknik elemanlara ödenen yan ödemeler­den de yararlanırlar.

Etiketler: Meteoroloji Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE