METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Metalurji ve malzeme mühendisliği programının,bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi, bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Metalurji ve malzeme mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Metalurji mühendisliğinin mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi, fizik, kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır. Öğre­timin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken diğer yıllarında demir-çelik ve demirden metal üretimi, toz metalurjisi mal­zeme muayeneleri, ışıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü konular kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.

Gereken Nitelikler

Metalurji ve malzeme mühendisliği programına girmek isteyen­lerin üstün bir genel akademik yeteneğe özellikle sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Metalurji endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programı bitirenlere “Metalurji Mühendisi” ünvanı verilir. Metalurji ve malzeme mühendisleri, herhangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar.

Metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işin türüne göre büroda veya gürültülü, tozlu sıcak fabrika ortamında çalışırlar.

Çalışma Alanları

Metalurji ve malzeme mühendisleri, aşağıda verilen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan ya da bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırma laboratuvarlarıdır.

Etiketler: Metalurji ve malzeme Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE