MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Matematik mühendisliği programı, endüstri, mühendislik ve eko­nomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Süresi 4 yıl olup başta matematik olmak üzere bilgisayar, mühendislik ve sosyal bilimler alanları ile ilgili dersler okutulmaktadır. Öğrencilere, dörder hafta süren bilgi işlem, araştırma ve işletme konularında yaz stajları yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Matematik mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin matematikte ve fen derslerinde başarılı, araştırmaya meraklı, bir olayı bütün yönleriyle ele alıp, elde ettiği sonuçları birleştirerek sağlıklı bir çözüm bulabilecek düşünme yeteneğine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Matematik mühendisliği bölümünü bitirenlere “Matematik Mühendisi” unvanı verilir. Öğrenimleri sırasıda aldıkları sosyal bilimler dersleri matematik mühendislerinin çalıştıkları iş yerlerine kolayca uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Matematik mühendisleri iş yerin­deki problemlere matematiksel çözümler getirmektedir.

Çalışma Alanları

Matematik mühendisi unvanını alan kimseler TÜBİTAK, MTA gibi kurumlarda, özel ve resmi fabrikalar ile üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgi işlem birimle­rinde çalışabilmektedirler.

Etiketler: Matematik Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE