MADEN MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Maden Mühendisliği programı, en geniş anlamda, cevherlerin bulun­ması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Öğretimin birinci yılında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim ders­leri; ikinci yılında ise jeoloji, mineraloji, yüksek matematik ve gerekli mühendislik konuları okutulur; maden mühendisliğinin temelleri hakkında genel bilgi verilir. Böylece öğrencilerin ikinci yıl sonundaki yaz yetiştirme programına yabancı kalmamaları sağlanır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda, diğer mühendislik bölümlerinden alınan ek derslerin yanı sıra, madencilik alanında daha derin bilgiler veren dersler okutulur. Ayrıca öğrenciler yaz aylarında staj yaparlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Maden Mühendisliği bölümünü bitirenlere bu alanda “Maden Mühendisi” unvanı verilir. Maden mühendislerinin iki temel uğraş alanı vardır. Bunlar, cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktar­larının saptanması çalışmaları ile bulunan cevherin üretimi için gerekli ön hazırlık çalışmaları, üretim çalışmaları ve üretilen cevherin zenginleştirilmesi çalışmalarıdır.

Çalışma Alanları

Maden mühendisleri, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Maden Tetkik ve Enstitüsü, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri gibi resmi kuruluşlarda ve özel maden işletmelerinde görev alabilmektedirler.

Etiketler: Maden Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE