KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Kimya Mühendisliği programı, kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması; kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarı­mı; yapının amaca uygunluk açısından denetlenmesi; kimyasal maddelerin işlenmesinden ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim ve geliştirme çalışmalarının yapıl­ması gibi konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim vermekte ve araştırma yapmaktadır. Kimya Mühendisliği bölümleri modern kimya mühendisliğinin temellerini öğretmenin yanı sıra endüstri ve örgütleme problemlerine ilişkin gerek teknik gerekse teknik olmayan bilgilerin eğitimini de üstlenmiştir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Kimya mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi dört yıldır. Birinci ve ikinci sınıfta verilen kimya temel mühendislik bilgilerinden sonra, öncelikle öğrenciye kimya mühendisliği bilimi öğretilmektedir. Daha sonra bu temel bilgilere dayanarak endüstriyel işlemlerde kullanılan araçların tasarımı incelenir ve tasarım bilgilerinin işlem kontrolü ve ekonomi bilgileri ile sentezi yapılarak endüstriyel tesisler projelendirilir.

Kimya mühendisliği bölümlerinde ayrıca öğrencilere kimya sanayini tanıtmak, pratik bilgiler ve beceri kazandırmak amacıyla kimya sana­yi kuruluşlarında işletme stajı yapabilirler.

Gereken Nitelikler

Kimya Mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin; normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik özellikle kimya ve ekonomi konularına ilgili, bilimsel merakı olan, sabırlı ve insanlarla olumlu ilişkiler kurabilen bir özelliğe sahip olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar “Kimya Mühendisi” ünvanı almaktadırlar.

Kimya mühendisi çalıştığı kurumda mühendislik faaliyetlerinin her çeşidi ile ilgilidir. Kimyasal üretim yapacak fabrika ve araçları plan­lar, desenini hazırlar, kurar (kurucu mühendislik), bol ve ucuz üre­tim elde etmek için uygun yöntemler seçer, üretimi denetler (üretici mühendislik), kimyasal maddeler ve üretimler üzerinde araştırmalar yapar (araştırıcı mühendislik). Yapma kauçuk, plastik, antibiyotikler, deterjan vb. kimya mühendislerinin uğraştığı ürünlerdir.

Çalışma Alanları

Mezunlar, kimya mühendisliğinin çok geniş uygulama alanlarını kap­sayan fabrika ve işletmelerin, işletme, plan-proje ve kontrol ünitel­erinde çalışmaktadırlar. İş alanlarının artması kimya sektöründeki gelişmeye bağlı kalmaktadır.

Etiketler: Kimya Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE