KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım programını bitirenlere “Peyzaj Mimarı” unvanı verilir Peyzaj mimarı doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar. Bir kentte parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur.

Çalışma Alanları

Peyzaj mimarı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilir.

Etiketler: Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE