JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji Mühendisliği bölümü jeoloji biliminin sağladığı bilgile­rin mühendislik alanına uygulamasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirenler bu alanda “Jeoloji Mühendisi” ünvanına hak kazanırlar. Jeoloji mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammsaddeler, yeraltı suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür.

Çalışma Alanları

Bu alanda yetişenlerin büyük bir bölümü MTA, DSİ, İller Bankası, Etibank, TKİ, Devlet Karayolları, Yol-Su Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü ve kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektör, seramik ve cam fabrikalarında çalışabilirler.

Etiketler: Jeoloji Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE