İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İşletme Mühendisliği programı, işletmelerin teknik kadroları ile so­syal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kura­bilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

İşletme Mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye “İşletme Mühendisi” unvanı verilir. İşletme mühendisi fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar; üretimin planlanması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar. İşletme mühendisi; gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek bürolardaki öteki işletme faaliyetleri alanlarında çalışarak, sadece sosyal bilim veya mühendislik eğitimi görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayarak bu kadroların bir tür ara kesitini oluşturur. İşletme mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır; bir endüstri mühendisine göre de ise işletmenin para ve insan yönetimine çok daha fazla katkıda bulunur.

Çalışma Alanları

İşletme Mühendisliği Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan ihtiyaç daha da artacaktır. Bu nedenle, mezunların iş bulma olanakları oldukça geniştir.

Etiketler: İşletme Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE