İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere matematik konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında, analiz, analitik geometri, soyut matematik, cebir, diferansiyel denklemler, soyut ce­bir, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, kompleks fonksiyonlar teorisi gibi alan dersleri okutulur.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programını bitirenlere “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

İlköğretim matematik öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır. Mesleğindeki gelişme­leri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

İlköğretim matematik öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okulların­da çalışma olanağına sahiptirler.

Etiketler: İlköğretim Matematik Öğretmenliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE