İÇ MİMARLIK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İç Mimarlık programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki mal­zemenin niteliğine uygun olarak iç mekânın düzenlenmesi ve me­kâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları ışler

İç Mimarlık programında mezun olanlara “İç Mimar” unvanı verilir. İç Mimarlık, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar. Mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca, yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar, endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması, bu eski yapıların yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç mimarların uğraş alanlarındandır.

Çalışma Alanları

İç mimarın çalışma alanı, tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar ile malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütülebilirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Etiketler: İç Mimarlık, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE