HEMŞİRELİK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Hemşirelik programının amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştir­mektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim gibi teorik ve uygulamalı temel dersleri kapsar. Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama ve stajları öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Hemşirelik programını tamamlayanlara “Uzman Hemşire” unvanı verilir. Uzman hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar.

Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bireye bu doğrultuda bakım verir. Bu bakımı verirken; solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler ve hastayla ilgili yazılı rapor tutar.

Hemşire ayrıca uzman, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıcı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri, iş ve okul sağlığı prog­ramlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar.

Çalışma Alanları

Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşi­resi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar.

Etiketler: Hemşirelik, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE