GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Biyomühendislik programının amacı, temel tıp bilimleri ile mühendis­lik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik elemanları yetiştirmektir.

Teknolojideki hızlı değişimler tarımda, kimyada ve biyoloji alanında kendini göstermektedir. Biyolojik süreçlerden yararlanarak daha ucuz kimyasal madde üretimi, biyolojik temelli çalışan cipslerin üretim çalışmaları bunlardan bazılarıdır. Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun için öğrenciler mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mü­hendislik perspektifinden incelemeyi öğreneceklerdir. Böylelikle öğrenciler matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlerde çok sağlam bir altyapı oluşturarak moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin esaslarını kavrayacaklar ve bitkileri genetik değişikliğe uğratarak her seviyede yaşamın nasıl devam ettiği ve evrimleştiği konusunda bütüncül bir görüşe sahip olacaklardır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Biyomühendislik programında termodinamik, akışkanlar mekaniği, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, moleküler biyoloji, protein kimyası, immünüloji, farmakoloji, hücre fizyolojisi ve biyokimyası genetik mühendisliği gibi dersler okutulur.

Bölümde eğitim dört yıldır. İlk yılda temel mühendislik dersleri ver­ilir. Sonraki yıllarda fiziksel kimya, hücre dinamiği, organik kimya, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, bitki yapı ve fizyolojisi, biyofor- matik, biyoteknoloji, moleküler evrim, biyoteknoloji, bitki patolojisi, tarımsal biyoteknoloji, biyomoleküler süreçlerin modellenmesi ve simülasyonu, protein mühendisliği gibi alan dersleri okutulmaktadır. Programın biyoteknoloji boyutu, biyolojik sistem ve süreçlerden yara­rlanan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve sanayide kullanımına dönük dersleri içeriyor. Biyomühendislik boyutu ise mühendislik kavram ve yöntemlerinin özümlenmesine oturuyor.

Derslerden de anlaşılacağı gibi bu bölümde okumak ve daha sonra bu alanda çalışmak isteyenlerin temel bilimlere özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, laboratuvar çalışmalarından sıkılmayan, araştırma merakı olan kişiler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programdan mezun olanlara “ Biyomühendis” unvanı verilir. Biyo- mühendisler temel ve uygulamalı tıp alanında karşılaşılan sorunlara yaptıkları araştırmalarla çözüm getirmeye çalışırlar.

Biyomühendislik alanı ülkemizde hatta dünyada yeni gelişen bir alandır. Mezunlar biyoloji bilimleri ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi (kimya, ilâç, gıda gibi) kuru­luşlarında ve tarım sektöründe araştırmacı ve yönetici olarak çalışa­bilirler. Laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları sanayii sektörüne ak­tarma görevini de üstlenirler. Örneğin biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanılarak yeni malzeme ve süreçler yaratarak (tarım bitkilerini genetik değişime uğratmak gibi) gıda ve tarım sektöründe tasarımcı olarak çalışırlar.

Etiketler: Genetik ve Biyomühendislik, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE