GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programının amacı her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştiril­mesi ve üretiminin ekonomik şekilde yapılması konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programının ilk iki yılında temel fen dersleri yanında temel mühendislik bilimlerine ait dersler okutulmaktadır. Son iki yılda ise mühendislik bilim dersleri ile mesle­ki dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitim süresince staj yapmak zorundadırlar.

Gereken Nitelikler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programına girecek ve gemi makineleri alanında çalışacak kişinin üst düzeyde akademik yeteneğin yanı sıra uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip, temel fen derslerinde başarılı olması gereklidir.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programını bitirenlere “Gemi Makineleri İşletme Mühendisi” unvanı verilir.

Gemi makineleri işletme mühendisi gemilerin itici kuvvet sistem­lerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dü­men, dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlar ve yürütülmesini denetler.

Çalışma Alanları

Mezunlar; bakanlıklar’da kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, gemi maki­neleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alım satımını yapan ticarethanelerde çalışabilirler.

Etiketler: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE